Kaiser

Vi säljer, utbildar driftsätterKaiser

Kaiser

Kaiser

New generation

Prestanda

Teknisk beskrivning


Kaiser


År 2009 började vi med KAISER Spindelgrävare, Vi säljer utbildar driftsätter, där du som köpare av en KAISER maskin kan redan från start behärskar tekniksprånget för din verksamhet. Idag är det 5 driftsatta spindlar levererade från oss i Sverige. Skog- Ledningsgator- Vattendrag- Väg och broar är dessa verksamma idag.